Het hogere ik

Duiding door Mirjam op 2 april 2022. Tekst in het Nederlands and in English.

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om jullie allemaal te zegenen voor het onderzoeken van wat je dwarszit. Er is veel verdriet in de wereld dat zich uit in voortdurende onrust, conflicten, ruzies en stress. In ziekten en onderdrukking. Sta ons alstublieft toe je pijn, verdriet, droefheid, angst en uitputting te helen, want je bent licht, een hoger wezen, aangeraakt door inspiratie. Vraag het goddelijke om hulp bij het healen, opruimen en verhelderen van alles wat nodig is. Je gaat door een fase van immense betekenis, want je laat de transformatie binnenin jou plaatsvinden. Jouw bereidheid inspireert duizenden zielen om de handschoen op te pakken en zichzelf te transformeren. Dus eer jezelf alsjeblieft voor het werk dat je doet. Geniet, geniet van het leven, weet je begeleid. Dank.

We like to use this opportunity to bless you all for noting what’s troubling you. There is a lot of sadness in the world, which expresses itself in constant turmoil, in conflicts, arguments, and stress. In illnesses and in suppression. Please allow us to heal your pain, sorrow, sadness, anxiety, and exhaustion, for you are light, a higher being, touched by inspiration. Ask the divine for assistance in healing, clearing, and clarifying whatever is needed. You’re going through a phase of immense significance, for you allow the transformation to happen within you. Your willingness inspires thousands of souls to pick up the glove and transform themselves. So please honour yourself for doing the work you are doing. Enjoy yourself, enjoy life, enjoy being guided. Thank you.

Klik hier voor meer informatie

« terug