Controleren of beheersen

Controleren en beheersen zijn aan elkaar verwant, maar verschillen toch van elkaar, zeker gevoelsmatig. Er is zelfkennis nodig om te weten hoe je je kunt beheersen nu we in een immens proces van verandering zitten, de apotheose van jaren transformeren. Hoe meer je meester kunt zijn over jezelf en je reactie op veranderingen, hoe beter je in staat bent empathie en compassie als menselijke kwaliteit te behouden en hoe minder controle achteraf en van buitenaf noodzakelijk is.

Controlling and mastering are related yet differ from each other, certainly emotionally. It takes self-knowledge to master oneself well now that we are in an immense process of change. It is the apotheosis of years of transforming. The more you can master yourself and your response to change, the better able you are to retain empathy and compassion as a human quality, and the less need there will be for external scrutiny.

« terug