Flik Flak

Hoog water in weiland in Frankrijk maart 2024

Hoog Water. Foto Mirjam Janse, Frankrijk 2024

Moet ik hier echt zijn? Ik sta op de brug naar het dorp te kijken en vraag me af of het wel klopt. Onder de brug door stroomt een enorme massa bruin water. De huizen in de straat zijn geel grijs uitgeslagen, in de tuinen liggen autowrakken naast brokken puin en de ijzeren poort naar … Read more

Onverwachts

TOT HIER in grote letters in het landschap geplaatst

TOT HIER, beeldend kunstwerk in het rivierenlandschap bij Wijk bij Duurstede. Foto Mirjam Janse 2023

Wanneer iets je raakt is er iets in jou in beweging gezet. Een snaar resoneert en jij trilt mee met wat het in gang heeft gezet. Dat kan een tekst zijn, een muziekdeuntje, een gezicht, een foto, een gebaar, die ene filmscène of dat beeld op tv, het oude kinderfietsje op zolder terugvinden of de … Read more

Niets om bang voor te zijn

Auto in de steigers

Auto in de steigers. Foto Mirjam Janse 2023

Als je goed nadenkt, en vooral als je goed durft te voelen, is er niets om bang voor te zijn. Laat je je toch bang maken? Bekijk dan waarom je het nodig hebt om bang te zijn. Van welke stappen houdt het bang zijn je af, van welke gewaarwording wens je ver te blijven? Dit … Read more

Water en Vuur

Vuurcirkel

Vuurcirkel in de klei van de NOP. Foto Johan V 2022

Die twee zijn als water en vuur! Houd ze uit elkaar, want als die bij elkaar zijn knalt het gegarandeerd!
Water en vuur lijken tegengestelden, maar ze hebben de kracht om de ander te transformeren. Water blust vuur en vuur doet water koken.

De tegenstellingen in de wereld zijn groot. Die tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht en tussen gezond en ongezond. En tussen veel weten en niks weten. En de contrasten zijn de afgelopen tijd alleen maar groter geworden.

De tegenstellingen zijn zichtbaar en voelbaar in ons dagelijks leven en kunnen een enorme peper in het beroemde gaatje zijn om eindelijk in actie te komen of in ieder geval jezelf te onderzoeken. Waar sta je. Komt jouw idee van de samenleving overeen met wat je van hogerhand voorgeschoteld krijgt of staat het er soms lijnrecht tegenover.
De absurde regels en restricties die als confetti over ons heen worden gestrooid zijn voor sommigen een wekker die luid en duidelijk afgaat. Anderen slapen gewoon door de wekker heen, wat hun goed recht is.

Weet je, mijn werk gaat nog steeds over vrijheid en bevrijding en ik hou graag het zilveren randje aan een donderwolk in de smiezen. Daar richt ik mijn aandacht op. Want wat weerhoudt ons ervan het zilver te laten schitteren en zo de wolken uit elkaar te drijven. Wat weerhoudt jou en mij ervan in vrijheid te leven en onszelf op onze eigen unieke persoonlijke manier uit te drukken.

Read more

Zien wat je hoort

Ramen met spinnenweb

Ramen met spinnenweb, huisje in midden Frankrijk. Foto Mirjam Janse 2021

Musici gebruiken de uitdrukking Play it by Ear als ze met anderen spelen zonder bladmuziek voor hun neus. Door goed te luisteren naar wat anderen spelen weten ze intuïtief wat hun partij is, voegen ze behendig in en laten een prachtig stuk muziek ontstaan. Ervaring en een scheutje talent helpen wel natuurlijk.

Play it by Ear kunnen is heel nuttig nu de situatie in de wereld elke dag een nieuw spanningsveld creëert. Soepel inspelen op wat er gebeurt is een ware kunst. Accepteren dat gebeurtenissen te complex zijn voor een denkend mensenhoofd is al lastig, maar toegeven dat je er met je pet niet bij kan is ronduit irritant.  En emotioneel de soms verbijsterende informatie verwerken is ook een klus, want jeetje, die ene gevoelige snaar die geraakt wordt door een bericht of een opmerking doet onverwacht andere, soms hele oude, gevoelssnaren meetrillen.

Mocht je je in de laatste maanden de alternatieve nieuwsberichten naast de reguliere hebben gezet, dan heb je kunnen vaststellen dat er een bijna onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen deze twee bronnen van nieuws.

Read more

Draai het wiel

Een politiek dier ben ik geenszins, maar ik besef wel dat elk besluit dat ik neem ook politiek gekleurd is. Wat ik eet, met wie ik omga, welk land ik bezoek, welke waarden ik aanhang, hoe ik mijn werk vormgeef, alles heeft een politiek aspect.
Ik ben er altijd van uitgegaan dat er in de hemel, of ergens aan de andere kant van de sluiers, geen politiek bedreven wordt. Maar is dat wel zo. Is datgene dat geïnitieerd wordt in de ruimte zonder ruimte, in de tijd zonder tijd, politiek te noemen. Of gaat het daar om iets veel groters dan ik heb kunnen begrijpen als mens hier op deze onrustige, chaotische en verdraaid gelaagde wereld.

Natuurlijk, de onrust die ik voel kan ik altijd wijten aan de opspringen van zonnevlammen, HARP of het verschuiven van de aardplaten, maar de onrust blijft toch.

Read more

Thuiskomen

Paal met pijltjes. Foto Mirjam Janse 2022

Een bijzonder nieuw jaar!

Er is een enorme toevoer van licht vanuit de kosmos en dat heeft invloed op alle lagen van je lichtlichaam. Nieuwe chakra’s openen zich, met als gevolg een grotere gevoeligheid en een sterker empathisch vermogen. Je intuïtie wordt krachtiger en het vertrouwd raken met je gut-feeling, je buik-gevoel, versterkt het signaal dat je intuïtie afgeeft aan je hersenen, waardoor je sneller en doeltreffender kunt reageren op prikkels.

De sluiers tussen deze realiteit en andere werelden worden in hoog tempo dunner. Dit heeft zich nimmer eerder voorgedaan en het kan best confronterend zijn. Hoe dan ook, de wereld gaat veranderen.

We bewegen razendsnel heen en weer tussen een groter kosmisch besef en het ervaren van de verstikkende invloed van uit evenwicht geraakte aardse zaken. Je zou dit jaar kunnen zuchten van opluchting, maar ook zwaar teleurgesteld kunnen raken.

Read more

Nieuwer dan nieuw

Zie de maan schijnt door de bomen

We zijn door de flessenhals heen naar de andere kant in de zandloper, zo voelt het, maar we geloven het nauwelijks. Ik ervaar het als me lichter voelen, er is minder bagage mee te sjouwen en ik voel me minder geroepen te voldoen aan allerlei verwachtingen en verplichtingen. Mijn intuïtie is sterker en duidelijker, ik begrijp de signalen beter. Ook is er een onmiskenbaar gevoel van optimisme, van avontuur en nieuwsgierigheid.

Natuurlijk is het ook wennen aan deze situatie, want het is zo nieuw als nieuw maar kan zijn. Twijfel kan je afschrikken en maken dat je het liefst terug kruipt in die flessenhals. Geen optie!

Als het zo onwennig voelt, dat je onzeker wordt, probeer afstand te houden, laat het minder diep binnen komen en bescherm de stilte in jezelf. Neem waar wat er in jou, in je omgeving en in de wereld aan het veranderen is zonder alles op jezelf te betrekken.

Wat ook gebeurt is dat je jezelf helder gaat waarnemen, alle gevoelens van schaamte en schuld incluis. Je krijgt de tijd om je remmingen en angsten te herkennen en te kiezen voor bewustwording. Bewustzijn is noodzakelijk om jezelf te gaan ervaren als autoriteit, als een stem die telt, als een bezield wezen.

Read more

Levensverhalen en tijdlijnen

Heb jij de slingers al hangen. Foto Mirjam Janse 2021

Stel dat we achteruit leven. Stel dat we onderweg zijn naar het beginpunt. Dan is alles al geleefd is voordat we beginnen met ervaren. Dan zou je kunnen zeggen dat alles wat er gebeurt klopt omdat het al heeft plaats gevonden. Gek idee. Goede oefening voor die grijze cellen bovenin.

Achteruit leven is bij Z beginnen en naar A toe leven. Dat is een tijdlijn. Wat nou als onze tijdlijnen in de laatste jaren anders zijn gaan lopen en minder lineair zijn. Als ze ook nog ‘s tegelijkertijd alle kanten op schieten, buiten de bekende paden gaan en meer lijken op de draden van honderden bollen wol die, en bloc, op de grond rollen en hopeloos in de war raken. Stel je dat even voor.

Stel dat jouw levensverhaal nu verward raakt met de tijdlijn van anderen, van andere levens, andere beschavingen, andere werelden. Dan wordt het pas echt ingewikkeld, want waar sta jij dan. Wie ben jij in deze warboel van tijdlijnen. Wat heeft jouw leven dan voor betekenis.

Read more

Erop of eronder

Gouden bal wordt uit de chaos getild

Unearth and Elevate. Installatie, deel van mijn expositie Alles Klopt, Amsterdam. Foto Mirjam Janse 2021

Het is erop of eronder. Zo voelt het. De dikke vette vraag is nu of we in staat zijn boven onszelf uit te stijgen en af te zien van oordelen, verwijten, isoleren en buitensluiten van mensen die anders in de wereld staan dan wijzelf. Kunnen we nog wel helder nadenken nadat we maanden lang van het ene onbetrouwbare nieuwsbericht naar het andere zijn gesleept.

Een jaar geleden was het nog een sport om al het nieuws over de gezondheidscrisis te volgen en er een mening over te hebben. Nu is het volgen van het nieuws al een opgave voor het hart en het hoofd. Als je toch wilt weten wat er gebeurt in de wereld blijkt het knap lastig te zijn om kaf van koren te scheiden en nieuws te vinden dat je vertelt wat er werkelijk gaande is. Een mening is dan snel op drijfzand gebouwd.

Als healer heb ik geleerd dat er veel is tussen hemel en aarde waar we maar weinig van weten. Toegeven dat we weinig weten is al lastig. Om iets van een andere werkelijkheid te kunnen waarnemen is een open mind en de bereidheid veronderstellingen opzij te zetten een vereiste.

Ik ben ook opgevoed met het idee dat elk mens in beginsel een goed mens is. Dat er energiën en entiteiten zijn die het minder goed met ons voor hebben hield ik voor onmogelijk. Totdat ik er persoonlijk mee geconfronteerd werd. En dat was schrikken!

Read more