Paal met pijltjes. Foto Mirjam Janse 2022

Thuiskomen

Een bijzonder nieuw jaar!

Er is een enorme toevoer van licht vanuit de kosmos en dat heeft invloed op alle lagen van je lichtlichaam. Nieuwe chakra’s openen zich, met als gevolg een grotere gevoeligheid en een sterker empathisch vermogen. Je intuïtie wordt krachtiger en het vertrouwd raken met je gut-feeling, je buik-gevoel, versterkt het signaal dat je intuïtie afgeeft aan je hersenen, waardoor je sneller en doeltreffender kunt reageren op prikkels.

De sluiers tussen deze realiteit en andere werelden worden in hoog tempo dunner. Dit heeft zich nimmer eerder voorgedaan en het kan best confronterend zijn. Hoe dan ook, de wereld gaat veranderen.

We bewegen razendsnel heen en weer tussen een groter kosmisch besef en het ervaren van de verstikkende invloed van uit evenwicht geraakte aardse zaken. Je zou dit jaar kunnen zuchten van opluchting, maar ook zwaar teleurgesteld kunnen raken.

Als je gaat beseffen dat anderen zonder jouw medeweten een groot deel van je identiteit en je functioneren willen bepalen, zou je wel eens je idee over wie en wat je bent willen herzien.

Als je intuïtiever bent, word je ook gevoeliger voor je omgeving. Je hebt sneller in de gaten wie en wat bij je past. Je wordt kritischer. Het ervaren van een intense saamhorigheid met mensen die je nog maar kort kent kan je de moed geven om je ingesleten gewoontes los te laten en iets nieuws te proberen. Kortgeleden hield je dat nog voor onmogelijk. En als jij bereid bent te veranderen inspireert dat anderen weer.

Als je een bedrijf hebt dat flink geraakt is door de restricties, zou je dat ook wakker kunnen schudden. Want hoe wil je verder. Kijken naar de werkelijke waarde van je bedrijf, je vorm van samenwerken met anderen, je keuze van producten, jouw manier van winst maken, en daar bij stil staan en erover nadenken, is ook een vorm van transformeren.

Politiek is altijd ondoorgrondelijk en inconsequent geweest. Toch verwacht ik dat dit jaar enigszins zichtbaar wordt wat de invloed van het beleid van bepaalde organisaties en overheden is op de kwaliteit van ons leven.

Wat nu bijvoorbeeld bekend wordt is het door bepaalde groepen moedwillig aantasten van de kwaliteit van ons bloed door een chemisch experiment uit te voeren. Dat raakt uiteindelijk iedereen. De schade is wetenschappelijk aangetoond en de rapporten zijn beschikbaar, al worden ze nog weinig gedeeld.

Hoe fascinerend het hoe en waarom ook is, wat mij bezighoudt is het effect van de vervuiling van het bloed op ons innerlijk licht, onze goddelijke vonk. En hoe geoefend ik ook ben in het kijken naar het grotere plaatje, ik blijf me afvragen hoe kan het dat onze zielen al jaren geleden uit vrije wil in een open karretje zijn gaan zitten om mee te draaien in deze krankzinnige en verraderlijke roller coaster, deze achtbaan vol scherpe bochten en steile hellingen.

Je weet, je bent geen slachtoffer, je bent een medespeler. Besef de kracht van je licht en je liefde en voel je vrij. Je hebt zelf het spoor van kiezelsteentjes op de weg gelegd. Als je je dat herinnert is het makkelijker een ander pad in te slaan en de weg naar huis te vinden.

© Mirjam Janse

Deze tekst mag gedeeld worden, in zijn geheel, en met vermelding van de auteur en de website.

Inschrijven op mijn Nederlandstalige nieuwsbrieven kan via deze link  http://eepurl.com/dhc6Az

« terug