Life & Death and the Trap

Do you wonder what happens after death. It could just be a shift to an unknown but familiar truth.
The truth does not lie, does not need to defend itself and will reveal itself when you are ready.
If you are true to yourself, you will ascend after death.

Vraag je je af wat er gebeurt na de dood. Het kan gewoon een verschuiving zijn naar een onbekende maar vertrouwde waarheid.
De waarheid liegt niet, hoeft zich niet te verdedigen en zal zich kenbaar maken als jij er klaar voor bent.
Als je trouw bent aan jezelf, zul je ascenderen na de dood.

« terug