The Long and Winding Road to Your Destiny

When a bend in the road blocks my view of my destiny, I trust that Source knows where the road leads. Not knowing the route is human.
I realise that even those who assume they can plan events for others don’t know where they end up.

Als een bocht in de weg mijn zicht op mijn bestemming verhindert, vertrouw ik erop dat de Bron weet waar de weg naartoe leidt. De route niet kennen is menselijk.
Ik realiseer me dat zelfs degenen die aannemen dat ze gebeurtenissen voor anderen kunnen plannen, niet weten waar ze uitkomen.

« terug