Art

Het besef dat er meer is tussen hemel en aarde inspireert Mirjam ook als beeldend kunstenaar. Veel van haar kunstwerken tonen de relatie tussen het hemelse en het aardse en ook haar multimedia projecten hebben thema’s zoals inspiratie, communicatie, eenheid en vrijheid. Thema’s die ook in haar coaching vorm krijgen. In de schoolprojecten en het grote Ambachtenproject toont ze op een originele manier haar sociaal engagement als schrijver, verteller en beeldend kunstenaar.

Fides et Ratio
Dit werk stelt dat er zonder re-ligie, zonder opnieuw verbinding te maken met het goddelijke, er geen begrip van het leven kan zijn. Dat is het. De energie die hier tot uiting komt, is het besef dat de geest dienstbaar is aan het hart, het echte hart van de zaak. Het hart is verbonden met de bron van leven, die goddelijk is.

Cycles
Het kunstwerk is gemaakt van hout, pigment en bladgoud. Het toont de relatie tussen zwart en wit als een eindeloze cyclus van contrasten. Wat je als eerste ziet, zwart of wit, hangt af van waar je staat, binnen of buiten.

U kunt foto’s van eerste kwaliteit kopen van Fides et Ratio en Cycles. Als je geïnteresseerd bent, stuur mij dan een e-mail. mail@mirjamjanse.com

Touch down
Een handgemaakte zilveren veer raakt de steen zachtjes aan. Inspiratie komt wanneer we het het minst verwachten, en op een manier die we slecht kunnen voorspellen.

Ins Blaue Hinein
Ins Blaue hinein is een multimedia project over communicatie.
Het project bestaat uit bijeenkomsten, tentoonstellingen en publicaties. Het streven is mensen uit te nodigente communiceren over de hindernissen die men moet overwinnen om een open en eerlijk gesprek te kunnen hebben.

Het beeld van de twaalf stoelen, elk met een blauw bergje op hun zitting, bovenop een tafel geplaatst, heeft vele betekenissen. Het gaat over de menselijke behoefte om bij elkaar te komen, om zaken ter tafel te brengen. Het gaat over delen en manieren vinden om weerstanden op te lossen.

Gold in your Mind, gold in your Feet
Het bronzen beeld Gold in your Mind, Gold in your Feet’ staat in het Amsterdamse Westerpark. Het meisje met gouden haren en gouden voeten slaat een brug tussen denken en doen, tussen het hebben van gouden gedachten en het doen van gouden daden.

Kunstprojecten

Innocence link https://www.youtube.com/watch?v=e0fdB9tYMho

Jewels link https://www.youtube.com/watch?v=SOwAacPen7s