Depression or Just High Water

High water can scare you for practical reasons. It also beautifully symbolizes our fear of being overwhelmed by emotions caused by shortages and restrictions.
Remember that fear is always connected to the ego, unless it is your instinct that says: Run!
Your soul knows no fear. When you start to feel depressed, step away from the feeling by resting and having some fun. It’s okay!

Hoog water kan u om praktische redenen bang maken. Het symboliseert ook prachtig onze angst om overweldigd te worden door emoties veroorzaakt door tekorten en beperkingen.
Bedenk dat angst altijd verbonden is met het ego, tenzij het je instinct is dat zegt: Rennen!
Je ziel kent geen angst. Wanneer je je depressief begint te voelen, stap dan weg van het gevoel door uit te rusten en wat plezier te hebben. Het is okay!

« terug