Do the Opposite and Build the New World

We have enough building materials within ourselves, like creativity, empathy, intuition and vision, to build a fearless society. One that strives for harmony and peace without neglecting the unique individual rights of humans.
You might start building and get the hang of it before, due to new rules, we run out of inner or tangible building material!

We hebben genoeg bouwmaterialen in onszelf, zoals creativiteit, empathie, intuïtie en visie, om een onbevreesde samenleving op te bouwen. Eén die streeft naar harmonie en vrede zonder de unieke individuele rechten van de mens te verwaarlozen.
Je zou kunnen beginnen met bouwen en het onder de knie krijgen voordat we door nieuwe regels geen innerlijk of tastbaar bouwmateriaal meer hebben!

« terug