Flatthinkers And Conscious Adventurers

The gap between flat-thinkers and the adventurers who continue to search for insights and wisdom will widen. The explorers of life will naturally develop their senses to an unprecedented high sensitivity. See if you’re willing to deal with that.

De kloof tussen platdenkers en de avonturiers die op zoek blijven naar inzichten en wijsheid zal groter worden. De ontdekkingsreizigers van het leven zullen hun zintuigen op natuurlijke wijze ontwikkelen tot een nog ongekende hoge gevoeligheid. Kijk of je bereid bent daarmee om te gaan.

By the way, I cut out the moment when I was bitten because I responded with strong language. Hence the word bitten.

Trouwens, ik heb het moment waarop ik werd gebeten eruit geknipt want ik reageerde met sterke taal. Vandaar het woord gebeten.

« terug