Flip Your Future

How to find the right attitude to face an uncertain and even threatening future. Flip every tear, every cry, and every clenched fist into an affirmation of a talent, gift, and aspiration.

Hoe kun je een houding vinden om een onzekere en zelfs bedreigende toekomst het hoofd te bieden.
Keer elke traan, elke schreeuw en elke gebalde vuist om in een bevestiging van een talent, gave, of ambitie.

« terug