The Lonely One Travels Light

Because you are one with the oneness of all there is, feeling lonely is just a temporary state of mind. Use the time to figure out the unique way you want to express yourself.

Omdat je één bent met de eenheid van alles wat er is, is je eenzaam voelen slechts een tijdelijke gemoedstoestand. Gebruik de tijd om erachter te komen op welke unieke manier je jezelf wilt uiten.

« terug