The Shock of Having to Return

Like me, you may feel that you need to return to certain places, sometimes for unknown reasons. It may be because you are drawn there to cut the connection to its history, clear the place and free yourself!

Net als ik heb je misschien het gevoel dat je naar bepaalde plaatsen moet terugkeren, soms om onbekende redenen. Het kan zijn omdat je wordt aangetrokken om de verbinding met de geschiedenis van de plek door te snijden, de plek vrij te maken en jezelf te bevrijden!

« terug