Flik Flak

Hoog water in weiland in Frankrijk maart 2024

Hoog Water. Foto Mirjam Janse, Frankrijk 2024

Moet ik hier echt zijn? Ik sta op de brug naar het dorp te kijken en vraag me af of het wel klopt. Onder de brug door stroomt een enorme massa bruin water. De huizen in de straat zijn geel grijs uitgeslagen, in de tuinen liggen autowrakken naast brokken puin en de ijzeren poort naar … Lees meer

Onverwachts

TOT HIER in grote letters in het landschap geplaatst

TOT HIER, beeldend kunstwerk in het rivierenlandschap bij Wijk bij Duurstede. Foto Mirjam Janse 2023

Wanneer iets je raakt is er iets in jou in beweging gezet. Een snaar resoneert en jij trilt mee met wat het in gang heeft gezet. Dat kan een tekst zijn, een muziekdeuntje, een gezicht, een foto, een gebaar, die ene filmscène of dat beeld op tv, het oude kinderfietsje op zolder terugvinden of de … Lees meer

Niets om bang voor te zijn

Auto in de steigers

Auto in de steigers. Foto Mirjam Janse 2023

Als je goed nadenkt, en vooral als je goed durft te voelen, is er niets om bang voor te zijn. Laat je je toch bang maken? Bekijk dan waarom je het nodig hebt om bang te zijn. Van welke stappen houdt het bang zijn je af, van welke gewaarwording wens je ver te blijven? Dit … Lees meer

On Addictions and Freedom

Being wealthy doesn’t always indicate an addiction to money, although it’s a possibility. See if you have a hidden addiction that prevents you from understanding your significance to yourself and those around you. Set yourself free. Rijk zijn duidt niet altijd op een verslaving aan geld, hoewel het wel een mogelijkheid is. Kijk of je … Lees meer

Feeling Depressed is a Significant Invitation

Feeling depressed means denying the invitation to connect to the morphogenetic field of intent. You could say that depression is a suppression of emotional expression. Set yourself free! Je depressief voelen betekent de uitnodiging weigeren om verbinding te maken met het morfogenetische veld van intentie. Je zou kunnen zeggen dat een depressie een onderdrukking is … Lees meer

The Shift is Exploding Within You

Commit to the changes happening within your body and, consequently, in your life. Embrace your expanding awareness, for it will illuminate your path as a guiding light. Geef toe aan de veranderingen die plaatsvinden in je lichaam en in je leven. Omarm je verruimd bewustzijn, want het zal je pad verlichten als een leidend licht.

Devastating Attraction of a Screen

Since I was Under the Weather for a few days, I had less need to turn on the screen. I realised how easily you become addicted to watching and allowing yourself to resonate with the lower frequency of that screen. The computer screen draws you in with its flickering lights. That hurt! Practice staying centred. … Lees meer

Lust For Life – Survive as a Creative Human Being

Choices you make during this shift will have a long-lasting effect on your life and the life of others. Choose lust for life and experience yourself being lifted to higher frequencies. Keuzes die je tijdens deze shift maakt, zullen een langdurig effect hebben op jouw leven en dat van anderen. Kies voor levenslust en ervaar … Lees meer

Free to Love Anyone Anything Anytime

You are able to love because you are part of Source. Don’t let anything, anyone or any device stop you from doing this. Je bent in staat lief te hebben omdat je deel uitmaakt van de Bron. Laat niets, niemand of welk apparaat dan ook je hiervan afhouden.

The Shock of Having to Return

Like me, you may feel that you need to return to certain places, sometimes for unknown reasons. It may be because you are drawn there to cut the connection to its history, clear the place and free yourself! Net als ik heb je misschien het gevoel dat je naar bepaalde plaatsen moet terugkeren, soms om … Lees meer