Speelruimte

Bloesem en mountainbike-paadje

Bloesem en mountainbike paadje. Foto Mirjam Janse 2022

Herinner je je het eerste moment dat je omdraaide, in het potje keek en trots je drol aanschouwde. Jouw creatie! Je was iemand, want je creëerde! Dat gaf een zet aan je zelfbewustzijn!
Tegenwoordig valt wat je lijf verlaat meteen in een diep zwart gat en kan je gissen naar wat je drol je zou kunnen hebben vertellen over je vertering en het functioneren van je darmen. Jammer, want zeg nou zelf, het zou je veel informatie kunnen geven over je gezondheid en of het wel stroomt binnen in je lijf.
Poepen zou je een creatieve daad kunt noemen. Toch is iets maken, iets uit je handen laten komen, zoals een tekening, in de klei geknepen beeldje of een maaltijd, een huis, een community, een heldere spiegel van je vermogen je als mens in alle vrijheid uit te drukken.

Wist je dat de Bigfoot, Sasquatch ofwel Aapmensen, ook aan het knutselen sloegen. Op een verblijfplaats van Bigfoot in het bos werden kleine in elkaar gevlochten strooien poppetjes gevonden. Ontroerend vond ik dat. Ze hadden dus behoefte aan expressie.
Ik sprak een keer een Schot die al jaren onderzoek doet naar deze Bigfoot en ik stemde af op ze om meer informatie te krijgen over hun oorsprong.

Lees meer

Who Are We Becoming

The comments on my videos inspire me to invite you to meetings via Zoom – details to follow. Welcome. We change because our frequency is rapidly increasing. Veils between us and past events are lifted, revealing old and once devastating traumas at last. You may experience an unstoppable urge to clear them. Give in and … Lees meer

Are You Ready to Let Go of Known Paradigms

All known paradigms seem to lose their validity. Is it possible that our perception changes so profoundly that this is a step towards a different experience of life’s possibilities? Could it be the beginning of conscious limitless living? You may feel invited to dive deeper into what’s blocking you. But facing up to what requires … Lees meer

Turn Around

Love is the carrier of light. Sometimes is easier to keep sending light like a 24/7 on duty lighthouse than to sit back and receive light and experience love. I wonder, being afraid of the power of love, could that be their problem, their weak spot. Liefde is de drager van licht. Soms is het … Lees meer

Out of Your Mind

Where you live on this planet certainly affects how you respond to these challenging times and how you handle your emotions. Nevertheless, in almost any distressing situation, you can find something that you like, like, love, or simply appreciate, even if only for a split second. Shifting your focus by noticing something beautiful or valuable … Lees meer

Awake and or Aware

Being awake and aware, that’s what it’s about now. Being awake, knowing what’s going on, integrating the information to eventually let it go is one thing. You are a manifestation of infinity on Earth. When you are aware of this, you allow your inner light to merge with source. That’s one too. Being awake and … Lees meer

Zien wat je hoort

Ramen met spinnenweb

Ramen met spinnenweb, huisje in midden Frankrijk. Foto Mirjam Janse 2021

Musici gebruiken de uitdrukking Play it by Ear als ze met anderen spelen zonder bladmuziek voor hun neus. Door goed te luisteren naar wat anderen spelen weten ze intuïtief wat hun partij is, voegen ze behendig in en laten een prachtig stuk muziek ontstaan. Ervaring en een scheutje talent helpen wel natuurlijk.

Play it by Ear kunnen is heel nuttig nu de situatie in de wereld elke dag een nieuw spanningsveld creëert. Soepel inspelen op wat er gebeurt is een ware kunst. Accepteren dat gebeurtenissen te complex zijn voor een denkend mensenhoofd is al lastig, maar toegeven dat je er met je pet niet bij kan is ronduit irritant.  En emotioneel de soms verbijsterende informatie verwerken is ook een klus, want jeetje, die ene gevoelige snaar die geraakt wordt door een bericht of een opmerking doet onverwacht andere, soms hele oude, gevoelssnaren meetrillen.

Mocht je je in de laatste maanden de alternatieve nieuwsberichten naast de reguliere hebben gezet, dan heb je kunnen vaststellen dat er een bijna onoverbrugbare kloof is ontstaan tussen deze twee bronnen van nieuws.

Lees meer

This Life Wants to Be Lived

These are exciting times! I see fireworks going off in people who suddenly gain insight into how this world works. Be nothing, be emptiness, even for a moment. The transformation will occur. Het zijn boeiende tijden! Ik zie vuurwerk afgaan in mensen die plots inzicht krijgen in hoe deze wereld werkt. Wees niets, wees leegte, … Lees meer

An Expanded Reality

Reality may expand as a result of your inner transformation. Like a rubber band, allowing reality to stretch and thicken again is a great way to get used to a more flexible body, adjusting its frequency as needed to other realms. De werkelijkheid kan zich stretchen als gevolg van je innerlijke transformatie. Dit als een … Lees meer

Bezieling 22 juni 2022

Wat bezielt je? Je bent als bezield wezen uniek en gelijk aan alle anderen. Hoe zit dat, want het klinkt als een paradox. Deze dag gaat over de vele verschijningsvormen van bezieling. Het is natuurlijk een mooi woord, bezieling, maar wat kan jij ermee. Waar zit het in je lichaam en kan je zonder. En … Lees meer

woensdag 22 juni.
Huize de Bloemert, Wassenaar.
Van 10.45 uur tot 16.00 uur. Vergoeding 120 euro inclusief btw, hand-out, soep, thee en koffie. Aanmelden door een email te sturen naar mail@mirjamjanse.com

Klik hier voor meer informatie