Devastating Attraction of a Screen

Since I was Under the Weather for a few days, I had less need to turn on the screen. I realised how easily you become addicted to watching and allowing yourself to resonate with the lower frequency of that screen. The computer screen draws you in with its flickering lights. That hurt!

Practice staying centred. See if you can connect without energetically stepping out of your centre!

Omdat ik een paar dagen Under the Weather was, had ik minder behoefte om het scherm aan te zetten. Ik besefte hoe makkelijk je verslaafd raakt aan kijken en jezelf toestaan te resoneren met de lagere frequentie van dat scherm. Het computerscherm trekt je naar binnen met zijn flikkerende lichtjes. Dat deed pijn!

Oefen in gecentreerd blijven. Kijk of je verbinding kunt maken zonder energetisch uit je centrum te stappen!

« terug