Shifting Your Reality by Owning Time

The future has multiple layers and it is difficult to get a clear picture. Many are looking forward to change, but how should they go about it. Take the time to be present. You will have more time than those who are in a hurry.

De toekomst kent meerdere lagen en een duidelijk beeld krijgen is lastig. Veel mensen wensen verandering, maar hoe pak je dat aan. Neem de tijd om aanwezig te zijn. Je zult meer tijd hebben dan degenen die haast hebben.

« terug