Karma is No Longer

Most of the ancient knowledge has been destroyed, but can be found within you. Step into the unknown by using your senses. Recognize who and what you are. Expect miracles.

Het grootste deel van de oude kennis is vernietigd, maar kan in jou worden teruggevonden. Stap in het onbekende door je zintuigen te gebruiken. Herken wie en wat je bent. Verwacht wonderen.

« terug