Dealing With Death

People are dying. They move to another reality because their time has come. Their homework is done!
Every departure, especially of someone close to you, invites you to think about life and your relationship to mourning and sadness. My advice is to find your personal way of grieving and practice it. It will help you stay centred when you are faced with more deaths.

Er gaan mensen dood. Ze verhuizen naar een andere realiteit omdat hun tijd gekomen is. Hun huiswerk is gedaan!
Elk vertrek, zeker van iemand die u na staat, nodigt uit om na te denken over het leven en je relatie tot rouwen en verdriet hebben. Mijn advies is om jouw persoonlijke manier van rouwen te vinden en deze te oefenen. Het zal je helpen gecentreerd te blijven als je met meer sterfgevallen wordt geconfronteerd.

« terug