Our Reality Under Attack

The history of humanity might be completely different from what we’ve been told. Could it be we never truly experienced freedom. Are we hesiatnt to let go of our idea of the past, even when it is bogus. Have extraterrestrial entities influenced our perception of history. Could it be we were never meant to be free.

De geschiedenis van de mensheid kan compleet anders zijn dan wat ons is verteld. Zou het kunnen dat we nooit echt vrijheid hebben ervaren. Zijn we bang om ons idee van het verleden los te laten, ook al is het vals. Hebben buitenaardse entiteiten ons idee van de geschiedenis beïnvloed. Is het nooit de bedoeling geweest dat we vrij zijn.

« terug