Be in the Now No Space and Time

Every place stores energies that transcend time. The past can therefore be relived. Do time and space exist. Could it be that today, beings from the future influence our ideas about tomorrow.

Elke plek slaat energieën op die voorbij gaan aan tijd. Het verleden kan daardoor herleeft worden. Bestaan tijd en ruimte wel. Zou het kunnen dat vandaag wezens uit de toekomst ons beinvloeden in onze ideeën over morgen.

« terug