Auto in de steigers

Auto in de steigers. Foto Mirjam Janse 2023

Niets om bang voor te zijn

Als je goed nadenkt, en vooral als je goed durft te voelen, is er niets om bang voor te zijn. Laat je je toch bang maken? Bekijk dan waarom je het nodig hebt om bang te zijn. Van welke stappen houdt het bang zijn je af, van welke gewaarwording wens je ver te blijven?

Dit is zo ongeveer het thema van deze tijd. We zijn tot op het randje gegaan in het bezweren van angsten die uiteindelijk ongegrond blijken te zijn.
Let wel, er zijn wel dingen gaande die werkelijk aandacht vragen en tot actie noden! We staan op het punt onze vrijheid te verliezen aan een organisatie die geen enkele verantwoording hoeft af te leggen aan wie dan ook over zijn doelen. De vrijheid om zelf te bepalen welk onderwijs, voeding, medische behandeling, woonplek of reisdoel ons goed past, de vrije keuze van bronnen van informatie, het staat allemaal op de tocht. De bescherming van het vrouwelijke in de mens, van kinderen, onze privacy en de vrijheid van meningsuiting, liggen al veel langer onder vuur. Het verlies van onze vrijheden is definitief als we ons niet bewust worden van de dreigende inperking en geen actie ondernemen.

Dit is geen weeklacht. Bepaal zelf wat je wenst te geloven, maar informeer je. Nu bekend is dat veel nieuwsprogramma’s eigenlijk pr-kanalen zijn van overheden en organisaties die ons bang willen houden, zoek naar andere kanalen. En hoewel ook daar de slang van de censuur z’n kop opsteekt zijn ze er wel. Er zijn video’s te vinden die wél duidelijke taal spreken.

Mijn werk als coach leidt mij soms naar plekken waar het bedroevend duister is, maar ook naar waarnemingen van een onbeschrijflijk sterk stralend licht in en om mensen, nieuwe kleuren, andere wezens en bovenal een grote harmonie en een afwezigheid van angst. Ook het licht en de kleuren in de natuur zijn intenser en stralender als je er op afstemt.
Deze ervaringen maken me nieuwsgierig naar wat er verder mogelijk is. Ik heb er daarbij het volste vertrouwen in dat als we brutaal genoeg zijn om onze eigen waarde te herkennen en te erkennen, dat onze kracht ons rechtop doet staan om de angsten in de ogen te kijken en te zien dat het de reflectie van onze eigen schaduw is.

Mirjam Wider Perspective 6 It Is Shadows in a Black Mirror

The Shift is Exploding Within You

Natuurlijk zijn er vele sporen vol van jarenlang verdriet en onmacht die krassen hebben nagelaten in onze ziel, maar we stappen een nieuwe tijd in. Een tijd waarin healing op een hoger niveau tot stand gebracht kan worden. Apparaten die werken met frequenties die ons lichaam vroeger niet wist te herkennen kunnen nu op in elke laag van ons lichaam, dus ook op zielsniveau, healing mogelijk maken. Ook energetisch werkers krijgen als mens de beschikking over steeds hogere frequenties om een healing waar mogelijk te verwezenlijken.

Veel mensen hebben nu last van hun longen of zijn eindeloos moe. Je zou kunnen zeggen dat hun ongezonde manier van ademen nu aan het helen is. Behalve een fysiek proces is het ook een uitnodiging tot bewust worden van het ademen zelf. Want als we ophouden met ademen houden we op met leven op aarde.
Hoe komt het dan dat zoveel mensen slecht ademen. Kan het zijn omdat werkelijk ademen je doet leven en goed ademen ervoor zorgt dat in alle cellen van je lichaam licht, leven en bewustzijn in beweging wordt gezet en je de drang tot leven gaat voelen?

Bedenk dat elk ziek zijn betekent dat je in de herstelfase van een helend proces zit. Als je begrijpt wat er geheeld wordt helpt dat het genezingsproces versnellen.  Zou deze zieke wereld ook in een herstelfase kunnen zitten? Als begrijpen hoe ziek deze wereld is geworden helpt om sneller in een gezonde en betere wereld terecht te komen is dat nog een reden om je te informeren!

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Socrates zei het al. Zelfkennis is ook weten wat je overtuigingen zijn en waar die op gebaseerd zijn. Het is ook weten wat je gevoeligheden en je talenten zijn. Want als je je kracht kent is er niets om bang voor te zijn.

Mirjam Janse

« terug