Foto Mirjam Janse 2-20, Jordaan, Amsterdam

Stemmen

Eerst even iets zeggen over onpartijdigheid. Dat bestaat niet. We zijn allemaal partijdig, want we zijn allemaal flink geprogrammeerd door onze opvoeding en onze omgeving en gekleurd door onze ervaringen. Onpartijdig zijn is een loffelijk streven, maar lastig te realiseren. In de duizenden jaren die de mens op aarde rondloopt zijn er honderden omwentelingen geweest in de macht, in de voorschriften en in de toegestane expressie van de mens. Ontelbaar veel nieuwe manieren van indelen van partijen zijn ontworpen om machthebbers aan de macht te houden en ervoor te zorgen dat ze nog rijker en machtiger werden. Degenen die bepaalden wie bij welke partij hoorde hebben altijd goed gebruik gemaakt van publiciteit, roddel en onderdrukking.
Niks nieuws onder de zon. Lees de geschiedenis er maar op na. Bedenk dan wel dat onze geschiedenis geschreven wordt door de winnaars. Verliezers verliezen hun stem.

Tja, stemmen, een stem hebben. Is wel een puntje nu! Een stem hebben wil zeggen dat je stem telt, dat je gehoord wordt, en dat je invloed hebt op besluiten die genomen worden over zaken die jou aangaan. Die besluitvorming rammelt nu behoorlijk. Rechtvaardigheid, openheid, evenwicht, zijn het loze kreten? Het doet me denken aan het liedje ‘We zijn op de wereld om mekaar te helpen, niewaar! uit het tv-programma ‘Het schaep met de 5 pooten’ uit 1969. Hoe vanzelfsprekend klonk het.

Het gaat mij werkelijk minder om de keuze van een president of andere autoriteit dan om een eerlijke strijd. Het gaat mij om openheid en vrijheid van meningsuiting. En dat recht staat op de tocht. Er is zo’n enorme druk op de media dat er van een vrije pers weinig over is. Als ik een link deel van een interessante video die een andere visie weergeeft dan het acht uur journaal en zie dat de video binnen vijf minuten van internet is afgehaald, schrik ik toch.
Niemand toont zich aansprakelijk. Censuur is er altijd geweest, maar lijkt nu de gewoonste zaak van de wereld. En dat raakt iedereen.

Partijdigheid dient mensen in hun streven naar een bepaalde positie in deze wereld. Neutraal waarnemen van deze partijdigheid en streven naar openheid en een dialoog dient de ziel.
De afgelopen weken heb ik een aantal cursusdagen Werken met je gidsen gegeven. De focus in deze cursus ligt op het je bewust worden van je vermogen te communiceren met je gidsen. Dat kunnen overledenen, engelen of natuurwezens zijn. Het kan ook je buurvrouw, je kind, je collega zijn. Je innerlijk weten is een gids.
Communiceren doe je met alles wat je bent, met al je zintuigen, met je hele lichaam. In je lichaam en in je veld zijn veel meer gedachten aanwezig dan in je hoofd. Dat denkhoofd bepaalt maar een klein deel van je communicatie!
Als je beter weet hoe je communiceert is een evenwichtig leven makkelijker te realiseren. Dan is open staan voor ontvangen en delen, vergeven, durven vertrouwen en weten dat je leven betekenis heeft een vanzelfsprekendheid. Niet niks, hoor.

Deze vreemde tijd met al z’n restricties en onduidelijkheden is een uitdaging die zich nooit eerder zo intens heeft voorgedaan. Het manifesteert zich op elk terrein. Het leidt bij velen tot frustratie, depressie en angst. Soms is het prima om je er aan over te geven. in de overgave kun je je uiteindelijk bewust worden van waar je angst en boosheid geworteld zijn, in het verleden of in het nu.
Sommigen raken overweldigd door hun gevoel van onmacht en doen niks meer. Anderen pakken de handschoen op en kiezen voor een radicaal andere invulling van hun leven. Het kiezen is als een vork in de weg. Ga je links of rechts. De weg die je kiest bepaalt mede wat je in de toekomst aantrekt.

De frequentie van de aarde, de hartslag van de aarde, de Schumann resonantie, is vele malen hoger dan ooit is vastgesteld. Het is, de goden zijn geprezen, wetenschappelijk vastgesteld, dus ik kan zeggen dat we allemaal, bewust of onbewust, bezig zijn ons aan te passen aan een nieuwe omgeving. Je hoeft niks te geloven, je voelt het wel aan je lijf! En kijk hoeveel mensen nu bezig een nieuw spoor uit te zetten in hun relaties, hun werk, hun zorgen voor lichamelijk welzijn op een natuurlijke manier!

Mooi is dat de deelnemers aan de cursussen ervaren dat op hun intuïtie vertrouwen de moed geeft om zich uit te spreken, een standpunt in te nemen, en confrontaties aan te gaan zonder bang te zijn totaal onderuit geschoffeld te worden.

Er waren momenten waarop de aanwezigheid van het niets, van ether, van dat wat de ruimte tussen al het andere vormt, zo sterk aanwezig was, dat de ruimte waarin we zaten bewoog zonder te bewegen, zong zonder stem, brandde zonder vuur en licht was zonder zon. Als bomen in het bos stond iedereen geworteld in zijn eigen veld. Uniek en toch verbonden. Een bevrijdend moment.

Volledig aanwezig zijn zonder oordeel maakt stilte tastbaar. En stilte is wezenlijk in een goed gesprek.

David Bohm zegt het helder.

It is proposed that a form of free dialogue may well be one of the most effective ways of investigating the crisis which faces society, and indeed the whole of human nature and consciousness today. Moreover, it may turn out that such a form of free exchange of ideas and information is of fundamental relevance for transforming culture and freeing it of destructive misinformation, so that creativity can be liberated.

NB Ik hoor van veel mensen dat ze de laatste weken last hebben van vermoeidheid, duizeligheid, slapeloze nachten en sombere gevoelens. Het voelt zwaar en grijs.
Dit is een nieuw maar natuurlijk proces. We worden aan alle kanten, maar met name fysiek en emotioneel ge-reset. We worden aangepast om hogere frequenties aan te kunnen. Hele oude pijnen en frustraties worden meteen even naar boven gehaald om gerelativeerd en opgeschoond te worden. Je bent niét alleen in dit proces. Dat je dat maar weet!
Blijf zingen. We zullen nog even moeten volhouden, maar de transformatie gaat door!

Mirjam Janse

« terug