Weg met bomen langs water

Weg en water. Foto Mirjam Janse 2021

Helder zien

Helder zien wil zeggen dat je verder kijkt dan je neus lang is. Helder zien laat energiën vanuit het onzichtbare zichtbaar worden voor je derde oog. Helder zien betekent bewust zijn van werelden waar andere regels gelden dan in de wereld die onze fysieke ogen en ons fysieke lichaam waarnemen. Helder zien is ook voorbij tijd en plaats kijken.

Iedereen is meer of minder helderziend, maar velen beseffen nauwelijks dat we de gave hebben terwijl het een prachtig middel is om de wereld mee te benaderen. In deze westerse wereld ligt de focus op onze mentale capaciteiten en wordt het inzetten van intuïtie en gaven bar weinig gestimuleerd, eerder onderdrukt of lacherig afgedaan als zweverig. Terwijl elke handelaar op de beursvloer je kan vertellen dat hij vaak een deal kiest omdat hij voelt dat hij voor die deal moet kiezen, en niet omdat succes gegarandeerd is!
Helder zien is ook beseffen dat hoe je kijkt naar je omgeving bepaalt welke keuzes je maakt en dat een verandering van perspectief ook tot andere keuzes kan leiden. Natuurlijk besef je dat bijvoorbeeld een ziekte, ongeluk of verlies ervaren je kan inspireren je houding ten opzichte van je omgeving te veranderen. De verandering gaat dan vaak verder dan alleen uit die ziekte of over dat verlies heen komen.
Reflecteren op de bespoedigt het proces. Weten waar je support kunt vinden en waar informatie vandaan kunt halen om je te inspireren is waardevol. Vertrouwen hebben in de bewegingen van de ziel ook.

Als je weet dat elke verandering in dit leven een betekenis heeft die in deze tastbare wereld haaks kan staan op de betekenis ervan in een andere wereld, of andere dimensie, het makkelijker wordt te accepteren dat het hier af en toe wat stroef verloopt.

Wat ik waarneem is dat veel mensen de afgelopen maanden met een sneltreinvaart zaken uit andere werelden, zoals uit vorige levens, voorouders en zelfs andere bestaansvormen, aan het opruimen zijn. Deze zaken worden in de tastbare 3D wereld tot uitdrukking gebracht, zodat het fysiek ervaren kan worden. En in 3D moet je aan de bak!

De bevolking van deze aarde heeft dan ook een geschiedenis die vol onverwerkte trauma’s zit. Als je ervan uitgaat dat geschiedenis verteld wordt door de winnaars is het vanzelfsprekend dat gebeurtenissen vertekend in de boeken terecht komen. Geschiedenis kent een stuitend gebrek aan vrije interpretatie! Censuur is van alle tijden en door onze afhankelijkheid van digitale media nu zelfs buiten proportie groot is. Je kan zeggen dat de huidige censuur richting gevaarlijk voor onze natuurlijke gezondheid gaat. Dat beseffen is van belang voor de keuzes die je moet maken.

Door de grote onzekerheid over waar we naar toe zeilen met de wisselende wind van regels is het lastig laveren. De soms onbegrijpelijke en voortdurende restricties en verplichtingen maken dat het onduidelijk is waar een veilige haven te vinden is. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er de afgelopen maanden veel mensen door innerlijke processen gegaan die hen duidelijk hebben gemaakt wat voor hen persoonlijk werkelijk van belang is in dit leven. Zij worden zich vaak ook bewust van hun gaven.

Het betekent keuzes maken. En keuzes maak je op basis van jouw beeld van de wereld. Is het angst of onzekerheid die je haastig veiligheid doet zoeken. Of is het wijsheid en inzicht dat je inspireert tot je keuzes. Hoe helder kon je zien wat voor jou de juiste keuze was.

Weet wel, je bent geen slachtoffer van deze uitzonderlijke situatie. Je wordt alleen wel gemaand te bepalen waar je staat.

Als je nu verder kijkt dan je neus lang is, kijk je voorbij de restricties en kun je zien dat je nu een Once in a lifetime, nee, een Once in all lifetimes, gelegenheid hebt de wereld vorm te geven op een manier waarop je in staat bent je uniek zijn te vieren en tot uitdrukking te brengen, zonder anderen opzettelijk te schaden.

Je maakt deel uit van een transformatie die zijn weerga niet kent. Alle geschiedenisboeken, inclusief die ene bijbel die ooit uit, wat was het, 52 bijbels, gekozen werd, mogen herschreven worden, of beter nog, naast alle andere versies gelegd worden. En dan nog vertolken alle versies samen een wereldse waarheid die onderdoet voor de waarheid die in ieder heil brengt en heling brengt aan de zieken en verwonden in ziel, geest en lichaam.
Het leven is heilig.Dit beschermen is hoogst noodzakelijk nu. Jouw leven is uniek en creatief en bezield zijn horen daarbij.

De natuur is deze zomer los gebarsten in een explosie van honderden kleuren groen. Groen is de kleur van de liefde. Alsof de natuur met zijn overvloed aan groen laat zien dat het ’t leven liefheeft.

« terug