Rechten van de mens. Tekening Antoinette 1966

Rechten van de mens. Tekening Antoinette 1966

Simpel

Er gebeurt veel, erg veel, op elk denkbaar niveau. Op aards en wereld gebied verschuift van alles en op planetair en energetisch gebied ook. Die verschuivingen veroorzaken conflicten enzorgen voor een enorme druk op ons idee van de werkelijkheid. Wat klopt er nog? Fake is waar, alles lijkt mogelijk, hoe bizar dan ook. Kan het zijn dat dit nodig is, deze strijd, deze conflicten, deze onduidelijkheid en deze innerlijke onrust?

In Uiteraard Video Go Beyond heb ik het over bereid zijn nieuwe concepten te onderzoeken, die voorbij je bestaande horizon liggen. Nu of nooit zeg ik ook nog.

‘Expanding your awareness is more than connecting to the stars and feeling one of them. It is about being here on Earth, connecting with your body, your thoughts, and your ancestors, with nature and with your community, with just everything there is. Now, more than ever, it is essential to be courageous and look at the concepts you have been holding on to. Dare to Go Beyond and weigh in mind ideas and concepts you never held possible. They can be of deep darkness or mind-boggling light nature. All of them need to be researched and tested to see if these concepts still serve us. Be it about economic affairs, health care, financial markets, international relations, abuse, extraterrestrials, nature conservation, alternative energy sources, or religion. All need to be re-evaluated. Now.’

Generaties mensen hebben gewacht op dit moment, in de hoop dat de transformatie hen naar een plaats of planeet brengt waar iedereen van elkaar houdt en alles voor elkaar over heeft. Mooie droom.

Werkelijk transformeren gaat naar mijn idee over hoe je de wereld en jezelf in die wereld ervaart, dan of de nieuwe werkelijkheid op een zilveren dienblaadje krijgt aangeboden. Het blijft hard werken. Maar wél in het bewust-zijn van de goddelijke openheid en samenhang der dingen en in het bewust-zijn van de betekenis én de betekenisloosheid van alles wat er gebeurt. Dát is de ware transformatie. Janken, boos zijn, je onmachtig voelen, moeten dealen met bakken oude shit, fysiek ongemak, onverwachte conflicten in familie en relaties, alles hoort erbij. Dat aangaan zonder anderen te beschuldigen is in een hogere trilling stappen terwijl je stevig met je voeten op aarde blijft staan.

Geaard blijven en bewust worden van concepten die voorbij het vertrouwde gaan is een opgave, maar er mee bezig zijn tilt je op. Het geeft zin in het leven. En met alle onlogische onsamenhangende en energie vretende restricties en een gebrek aan aards perspectief is het vinden van zin in het leven wel wat waard.

Je bent geenszins overgeleverd aan anderen. Dat is de basis. Als je dat als uitgangspunt kunt nemen is dat stap één. Als je minder richt op strijd en conflict en je omstandigheden leert zien als spiegel van wat er in jezelf verandert, creëer je ruimte om te reflecteren en te relativeren. Dat is stap twéé.

Stap drié is zorgen dat je in beweging blijft, je gevoel voor humor behoudt, oog voor het grotere plaatje ontwikkelt en moed verzamelt om oude concepten over hoe de wereld in elkaar zit vervangen door fonkelnieuwe.

De ideeën die onze wereld hebben gevormd in de laatste, zeg honderdvijftig, mogelijk tweeduizend jaar, en die we zo lang als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd en persoonlijk hebben gemaakt, vertonen enorme weeffouten en onregelmatigheden.

In de nieuwe concepten zouden vrijheid, bescherming, voeding en waardering van de mens als uniek, creatief, en empatisch wezen hoog op de lijst van prioriteiten kunnen komen staan, evenals de vrijheid om te onderzoeken, te leren, te spreken en natuurlijk de vrijheid van expressie. Als we daar tenminste toe besluiten!

Kijk, er is in het laatste jaar wel een enorme hoeveel energie in ons vrijgemaakt. Door meer op onszelf aangewezen te zijn, thuis te werken of te zitten, maar ook door een verandering in het aards magnetisch veld, de kracht van de zon en een ongekende instroom van hogere energiën. Je kunt nu met meer gemak je antennes uitschuiven om inspiratie op te doen, ideeën te krijgen en een sterker gevoel voor andere werkelijkheden te ontwikkelen. En daar word je in gesteund door het onzichtbare.

In deze nieuwe werkelijkheid is liefde als licht te ervaren. Ware verlichting.

Ergens diep van binnen weet je dat de mens bezield is en dat het bestaan op aarde zin heeft. Zelfs als je geïnspireerd wordt door schrijvers als Jed mc Kenna, die juichend getuigt van de vrijheid die het hem oplevert in niets betekenis te zien. Dat alleen al is, als uiting van een onderzoekende geest, een bron van inspiratie voor iemand die nu leeft en zijn leven graag onder een vergrootglas legt.

Jed Mc Kenna

The First Noble Truth isn’t ‘Life is suffering’, it’s ‘Life is goofy’. The goofiest people are the ones who take it the most seriously, and no one takes it more seriously than someone who wants to awaken from it.

Als coach begeleid ik mensen in het bewust worden van hun bron van bezieling en innerlijk weten. Ik zie nu mensen in een rap tempo beseffen wat voor hen werkelijk van waarde is. Ze zijn bereid keuzes te maken die hun leven verandert en aanvaarden de consequenties. Hun uitstraling verandert, hun houding tegenover vrienden, familie, werk, de wereld. Ze voelen zich onzeker, maar staan steviger in hun schoenen. Krachtiger. Eigenwijzer.

Dit aarzelend uitslaan van onze vleugels is de transformatie. Niets wordt ontkend. Alles bestaat. En elk leven is een uniek verhaal.

© Mirjam Janse

« terug