Feeling Depressed is a Significant Invitation

Feeling depressed means denying the invitation to connect to the morphogenetic field of intent.
You could say that depression is a suppression of emotional expression. Set yourself free!

Je depressief voelen betekent de uitnodiging weigeren om verbinding te maken met het morfogenetische veld van intentie.
Je zou kunnen zeggen dat een depressie een onderdrukking is van een emotionele expressie. Bevrijd jezelf!

« terug