On Addictions and Freedom

Being wealthy doesn’t always indicate an addiction to money, although it’s a possibility.
See if you have a hidden addiction that prevents you from understanding your significance to yourself and those around you. Set yourself free.

Rijk zijn duidt niet altijd op een verslaving aan geld, hoewel het wel een mogelijkheid is.
Kijk of je een verborgen verslaving hebt waardoor je niet begrijpt wat je voor jezelf en de mensen om je heen betekent. Inzicht biedt uitzicht!

« terug