An Expanded Reality

Reality may expand as a result of your inner transformation. Like a rubber band, allowing reality to stretch and thicken again is a great way to get used to a more flexible body, adjusting its frequency as needed to other realms.

De werkelijkheid kan zich stretchen als gevolg van je innerlijke transformatie. Dit als een elastiekje uitrekken en indikken toestaan is een geweldige manier om te wennen aan een flexibeler lichaam. Een lichaam dat, als dat nodig is, z’n frequentie aanpast aan andere werkelijkheden.

« terug