This Life Wants to Be Lived

These are exciting times! I see fireworks going off in people who suddenly gain insight into how this world works. Be nothing, be emptiness, even for a moment. The transformation will occur.

Het zijn boeiende tijden! Ik zie vuurwerk afgaan in mensen die plots inzicht krijgen in hoe deze wereld werkt. Wees niets, wees leegte, al is het voor een moment. De transformatie zal plaatsvinden.

« terug