Awake and or Aware

Being awake and aware, that’s what it’s about now. Being awake, knowing what’s going on, integrating the information to eventually let it go is one thing. You are a manifestation of infinity on Earth. When you are aware of this, you allow your inner light to merge with source. That’s one too. Being awake and aware is the best! But at the moment a big challenge!

Wakker en bewust zijn, daar gaat het nu om. Wakker zijn, weten wat er aan de hand is, de informatie integreren om het uiteindelijk los te laten, is één. Je bent een manifestatie van oneindigheid op aarde. Als je je hiervan bewust bent, laat je je innerlijke licht versmelten met de bron. Dat is ook één. Wakker en bewust zijn is het beste! Maar op dit moment een grote uitdaging!

« terug