Be Consciously Grateful and Move on

In nature it is as if everything is holding its breath. It feels like we are about to jump into a new reality!
Prepare for the leap by expressing your gratitude to everyone who has influenced you in the past. Whether it was hard to digest or pleasant, say thank you. And move on.

In de natuur is het alsof alles de adem inhoudt. Het voelt alsof we op het punt staan een nieuwe realiteit in te springen!
Bereid je voor op de sprong door je dankbaarheid te betuigen aan iedereen die je in het verleden heeft beïnvloed. Of het nu moeilijk te verteren was of aangenaam, zeg dank je wel. En ga verder.

« terug