The Power of Imagination in a Confusing World

Many things in this world need to change and that takes time, so speak up, but remember you can’t push the river! Instead, use your imagination to ground the desired outcome.
When you envision, visualize from your heart, go within and be with the image, anchor it in your body. The image will be felt more deeply. This a powerful tool in the realisation of the change!
You are guided, so dare to be creative and let the images flow to you.

Veel dingen in deze wereld moeten veranderen en dat kost tijd, dus spreek je uit, maar onthoud dat je de rivier niet kunt duwen! Gebruik in plaats daarvan je imaginatie om het gewenste resultaat te aarden.
Wanneer je je voorstellingen maakt, visualiseer dan vanuit je hart, ga naar binnen en wees bij het beeld, veranker het in je lichaam. Dit is een krachtig hulpmiddel bij het realiseren van de verandering!
Je wordt begeleid, dus durf creatief te zijn en laat de beelden naar je toe stromen.

« terug