Solar Flares and the New You

Since we are mostly made up of water, we are naturally susceptible to the changes in the magnetic field. They influence how we feel physically, but also how we think about ourselves.
Because electrical pulses in our brain respond to the changes in the magnetic field, the current special circumstances can lead to new thoughts and concepts about who we are.
The changes in the natural environment force us to consider a different starting point in determining who and what we really are.

Aangezien we voornamelijk uit water bestaan, zijn we vanzelfsprekend vatbaar zijn voor de veranderingen in het magnetische veld. Ze beïnvloeden hoe we ons fysiek voelen, maar ook hoe we over onszelf denken.
Omdat elektrische pulsen in onze hersenen reageren op de veranderingen in het magnetische veld kunnen de huidige bijzondere omstandigheden leiden tot nieuwe gedachten en concepten over wie we zijn.
De veranderingen in de natuurlijke omgeving dwingen ons een ander uitgangspunt te overwegen in het bepalen wie en wat we werkelijk zijn.

« terug