Endure and Enjoy Life

A fast blast this is, and a reminder.

I can’t get around it, too much is happening right now! That is the ego speaking. The ego can become anxious. But you are more than your ego. The ego is at the service of you, of your presence here on earth. Breathe into your heart, into your core, and realize that you are here because you want to be here to endure and enjoy life.

Ik kan er niet omheen, er gebeurt nu teveel! Dat is het ego dat spreekt. Het ego kan er angstig van worden. Maar jij bent meer dan je ego. Het ego staat ten dienste van jou, van jouw aanwezigheid hier op aarde. Adem in je hart, in je kern, en besef dat je hier bent omdat je hier wilt zijn om het leven te verduren en te genieten.

« terug