Grieving is Essential in the Process of Transformation

… and then, without feeling it coming, a wave of sadness washes over you…

We lose family members, friends, jobs, health, and a familiar environment. It is a natural phenomenon but might gently push us into a state of deep sadness. It’s important to grieve about your losses and respect the void they leave behind. You can even speed up your transformation process by taking time to let the void be so that it becomes part of the story of your life on Earth.

… en dan, zonder het te voelen aankomen, spoelt er een golf van verdriet over je heen…

We verliezen familieleden, vrienden, banen, onze gezondheid en een vertrouwde omgeving. Het is een natuurlijk fenomeen, maar kan ons zachtjes in een staat van diepe droefheid duwen. Het is belangrijk om te rouwen om je verliezen en de leegte die ze achterlaten te respecteren. Je kunt je transformatieproces zelfs versnellen door de tijd te nemen om de leegte leeg te laten, zodat het deel gaat uitmaken van het verhaal van je leven op aarde.

« terug