Mirjam’s Wider Perpective Climbing Into the Underground of Montségur

I was moved as I neared Montségur. The energies on the mountain were intense, for that place is such a melting pot of numerous beliefs, bloodshed, suppression and spiritual experiences. What happened there is part of our history, but should it also determine our future? Can we move away from the stories and live in the spirit of the place?

Ik was ontroerd toen ik Montségur naderde. De energieën op de berg waren intens, want die plek is een smeltkroes van talloze overtuigingen, bloedvergieten, onderdrukking en spirituele ervaringen. Wat daar is gebeurd, maakt deel uit van onze geschiedenis, maar moet het ook onze toekomst bepalen? Kunnen we afstand nemen van de verhalen en leven in de geest van de plek?

« terug