To Fear Or Not To Fear

The body may speak to you loud and clear, but it is up to you to listen. Now could be the best time ever to clear the blockages in your emotional body. It will enable your entire body to embrace a higher frequency.

When you’re fearful, you close yourself down. Your senses can’t do what they are meant to do, which is to inform you and enrich your life.
Exchange your fears for curiosity. Only when fear doesn’t control you, you can turn inward. Find your inner wisdom and healthily react to the outside world.
Yes, it takes courage!

Het lichaam spreekt misschien luid en duidelijk tot je, maar het is aan jou om te luisteren. Dit zou de beste tijd ooit kunnen zijn om de blokkades in je emotionele lichaam op te ruimen. Het zal je hele lichaam in staat stellen om een hogere frequentie te omarmen.

Als je bang bent, sluit je jezelf af. Je zintuigen kunnen niet doen waar ze voor bedoeld zijn, namelijk jou informeren en je leven verrijken.
Wissel je angsten in voor nieuwsgierigheid. Alleen als angst je niet beheerst, kun je naar binnen keren. Vind je innerlijke wijsheid en reageer gezond op de buitenwereld.
Ja, daar is moed voor nodig!

« terug