What Will Explode

The pressure builds and eventually the pan will explode. That’s a 3D reality.
At the same time, you experience an explosion in your entire body. You transcend into a so-called 5, 6 or 7D reality. You become more intuitive. You are able to use your senses in a whole new way and by doing so you help yourself overcome feelings of isolation and despair.
Allow yourself to be aware of the power of your inner light and protect it. Be a radiant person, despite all the circumstances. In this way you inspire others to also step into a higher consciousness.

De druk bouwt zich op en uiteindelijk zal de pan ontploffen. Dat is een 3D-realiteit.
Tegelijkertijd ervaar je een explosie in je hele lichaam. Je transcendeert naar een zogenaamde 5, 6 of 7D werkelijkheid. Je wordt intuïtiever. Je bent in staat om je zintuigen op een geheel nieuwe manier te gebruiken en door dit te doen, help je jezelf gevoelens van isolatie en wanhoop te overwinnen.
Sta jezelf toe je bewust te zijn van de kracht van je innerlijke licht en bescherm het. Wees een stralend mens, ondanks alle omstandigheden. Zo inspireer je anderen om ook in een hoger bewustzijn te stappen.

« terug