What is The Point

Can you express yourself in a way that makes your heart sing? Or do you think you have to meet the many expectations. Examine the rules, expectations and restrictions, and decide if they apply to you.
It sounds like a contradiction, but give yourself time to reflect by being in the now as much as possible. That helps to become aware of what is being played out.
You know you are eternal, enjoying the now.

Kun je jezelf uitdrukken op een manier waar je hart van gaat zingen? Of denk je dat je aan de vele verwachtingen moet voldoen. Onderzoek de regels, verwachtingen, beperkingen en beslis of ze op jou van toepassing zijn. Het klinkt als een contradictie, maar gun jezelf de tijd om na te denken door zoveel mogelijk in het nu te zijn. Dat helpt om bewust te worden van wat er speelt. Je weet dat je een eeuwig wezen bent, genietend van het nu.

« terug