Voice

What is going to happen … No one can tell. Reality is multilayered, and all layers are intertwined.

The outcome depends on your willingness to look at the bigger picture, become aware of your sovereignty and your voice, your inner light. It will radiate beyond know boundaries.

Your light matters. Your voice matters. Honour it.

Wat er gaat gebeuren… Niemand kan het zeggen. De werkelijkheid is gelaagd en alle lagen zijn met elkaar verweven.

De uitkomst hangt af van je bereidheid om naar het grotere geheel te kijken, je bewust te worden van je soevereiniteit en je stem, je innerlijke licht. Het straalt voorbij de oude bekende grenzen.

Jouw licht is belangrijk. Jouw stem doet ertoe. Respecteer het.

« terug