When Overwhelmed Do This

An overwhelming amount of information can throw you off balance. Shift from the left side of your brain to the right side by getting creative!

Een overweldigende hoeveelheid informatie kan je uit balans brengen. Verschuif van de linkerkant van je hersenen naar de rechterkant door creatief te worden!

« terug