Ego and the Soul

Occasionally your ego will unexpectedly pull you back to a lower frequency, to a 3D perception, and hold you there until you focus on what once hurt you. The ego then helps you identify and resolve the old issue.
Don’t let your own ego hold you hostage!

Af en toe trekt je ego je onverwachts terug naar een lagere frequentie, naar een 3D-perceptie, en houdt je daar vast totdat je je focust op datgene wat je ooit pijn deed. Het ego helpt je dan bij het benoemen en oplossen van de oude kwestie.
Laat je eigen ego je niet gijzelen!

« terug