Why Is Fear Seemingly Invincible

Why is fear so pervasive, someone asked me.
Fear is part of being human because it is part of your instinct to keep yourself alive, safe and sound.
Practice becoming aware of your fears without identifying with them. Let fear be a signal, nothing more.
When your experiences in life change, see if you can face the fear of the change, surrender and leap into the unknown, trusting your inner guidance.
You may feel fear, but you are not fear. Go for it!

Waarom is angst zo alomtegenwoordig, vroeg iemand mij.
Angst maakt deel uit van het mens-zijn, want het maakt deel uit van je instinct om jezelf in leven, veilig en gezond te houden.
Oefen in het je bewust te worden van je angsten zonder je ermee te identificeren. Laat angst een signaal zijn, meer niet.
Wanneer je ervaringen in het leven veranderen, kijk dan of je de angst voor de verandering in de ogen kunt kijken, geef je over en spring in het onbekende, vertrouwend op je innerlijke leiding.
Je voelt misschien angst, maar je bent geen angst. Ga ervoor!

« terug