Kindly Accept Not Helping

Circumstances will challenge you to explain your choices and send light and healing to those who are struggling to regain their balance. My advice is to help others by being strong and centered yourself and radiating your inner light. Leave the helping to the divine, to their guidance. Source will inspire them to choose the path that is theirs and theirs alone.

Omstandigheden zullen je uitdagen om je keuzes toe te lichten en licht en healing te sturen naar degenen die meet moeite hun evenwicht hervinden. Mijn advies is om anderen te helpen door zelf sterk en gecentreerd te zijn en je innerlijke licht uit te stralen. Laat het helpen over aan het goddelijke, aan hun leiding. De Bron van alles zal hen inspireren om het pad te kiezen dat van hen is en alleen van hen.

« terug