Transforming Means Realising Your Voice Counts

Feeling ‘Enough Is Enough’ is calling you to pro test. It means that you urgently need to express your disapproval of something. It also means that you haven’t been heard for a while, by others, but also by yourself. Perhaps you thought your voice was too insignificant. Well, your voice counts.

Het gevoel ‘Genoeg Is Genoeg’ is een drang om te pro testeren. Het betekent dat je dringend je afkeuring van iets moet uiten. Het betekent ook dat je al een tijdje niet meer bent gehoord, door anderen, maar ook door jezelf. Misschien vond je je stem te onbeduidend. Nou, je stem telt.

« terug