BE 0:47 / 4:56 Fast Track To Expanded Awareness

A sparkling reality is about to manifest itself, which has a lasting effect on your personal space. So it is time to erase the slate of aeons, to make way so that you can be present in this vibrant field of unprecedented possibilities, even without losing your ego.

Een sprankelende realiteit staat op het punt zich te manifesteren, wat een blijvend effect gaat hebben op je persoonlijke ruimte. Het is dus tijd om de lei van aeonen te wissen, om plaats te maken zodat je aanwezig kunt zijn in dit levendige veld van ongekende mogelijkheden, zelfs zonder je ego te verliezen.

« terug