To Share or Not to Share That Is the Question

Share your insights and knowledge with those who can hear you or begin to listen hesitantly.
When the floodgates open in the minds of those who are oblivious to the bigger picture, their challenge is to become aware and, eventually, celebrate it with you.

Deel uw inzichten en kennis met degenen die u kunnen horen of aarzelend beginnen te luisteren.
Wanneer de sluisdeuren opengaan in de hoofden van degenen die zich niet bewust zijn van het grotere plaatje, is het hun uitdaging om bewust te worden en het uiteindelijk met jou te vieren.

« terug