A New Look at the Bigger Picture

Trust that there is a bigger picture! To understand the necessity of the chain of events in past centuries requires research and a free mind. It is the structures we have unconsciously accepted that keep us in a loop. It is a job to perceive the coherence, but insight opens the door to a new bigger picture.

Vertrouw erop dat er een groter plaatje is! Om de noodzaak van de reeks gebeurtenissen in de afgelopen eeuwen in te zien, is onderzoek en een vrije geest nodig. Het zijn de structuren die we onbewust hebben geaccepteerd die ons in een loop houden. Het is een klus om de samenhang waar te nemen, maar inzicht opent de deur naar een nieuw groter plaatje.

« terug