Intruders and the Light of Spring

A new spring is coming, a field filled with light. Let the light penetrate every cell of your body. When this light vibrates in response to your intention, it becomes love.
Become aware of intrusions into your personal space, now and in the past. Your experiences, part of the morphogenetic field of pain and loss we share, need to be acknowledged and brought out. Be prepared to let the light in!

Er komt een nieuwe lente aan, een veld gevuld met licht. Laat het licht elke cel van je lichaam binnendringen. Wanneer dit licht trilt als reactie op je intentie, wordt het liefde.
Word je bewust van indringers in uw persoonlijke ruimte, nu en in het verleden. Uw ervaringen, onderdeel van het morfogenetische veld van pijn en verlies dat we delen, moeten worden erkend en naar buiten gebracht worden. Wees voorbereid om het licht binnen te laten!

« terug