Consciously Ordinary is Gold

If you feel inadequate, change the thinking that you are just a small player. Being consciously ordinary anchors you in this 3D world with your head in 5D. Your consciousness is the best channel to download the new frequencies. It will affect others too!

Als je je onbekwaam voelt, verander dan de gedachte dat je maar een kleine speler bent. Bewust gewoon zijn verankert je in deze 3D wereld met je hoofd in 5D. Jouw bewustzijn is het beste kanaal om de nieuwe frequenties te downloaden. Het zal ook invloed hebben op anderen!

« terug