The War Over Magic and Wisdom

Every civilization needs insight into how life is lived in the sense of experiencing the magic of it. Sources of knowledge and wisdom often are the real grounds to go to war.

Elke beschaving heeft inzicht nodig in hoe het leven wordt geleefd in de zin van het ervaren van de magie ervan. Bronnen van kennis en wijsheid vormen vaak de echte reden om oorlog te voeren.

« terug